Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 21.februāris 2016, plkst 11:00

Jēzus pavēle — lūdziet ticībā

"Rīta agrumā ejot uz pilsētu, viņš sajuta izsalkumu, un, ieraudzījis ceļmalā vīģes koku, viņš piegāja tam klāt, bet, neatradis uz tā nekā cita kā vien lapas, viņš tam sacīja: “Lai nemūžam uz tevis vairs neienākas neviens auglis!” Un vīģes koks tūlīt nokalta. Mācekļi, to redzēdami, brīnījās: “Kā gan vīģes koks tā uzreiz nokalta?” Jēzus tiem atbildēja: “Patiesi es jums saku: ja jums būtu ticība un jūs nešaubītos, tad jūs ne vien tā varētu darīt ar vīģes koku, bet jūs varētu sacīt šim kalnam: celies un meties jūrā! – un tas notiktu. Visu, ko vien savās lūgšanās jūs ticībā lūgsiet, jūs saņemsiet." — Mt 21:18-22

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Ģirts AšnevicsSvētrunu sērija: Jēzus pavēlesTēma: #18 Lūdziet ticībāRakstvieta: Mt 21:18-22
Iet uz pilno kalendāru