Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 24.aprīlis 2016, plkst 11:00

Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes." — Jņ 3:5-7

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Ģirts AšnevicsSvētrunu sērija: Jēzus pavēlesTēma: #25 Piedzimstiet no AugšienesRakstvieta: Jņ 3:5-7
Iet uz pilno kalendāru