Kristību dievkalpojums

Svētdiena, 12.jūnijs 2016, plkst 11:00

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām." — Mt 28:18-20

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsSvētrunu sērija: Jēzus pavēlesTēma: #28 Kristiet Manus mācekļusRakstvieta: Mt 28:18-20
Iet uz pilno kalendāru