Svētdienskola

Vīlandes draudzes svētdiensskola ir atvērta bērniem vecumā no 3-11 gadiem. Mūsu mērķis ir, sadarbībā ar ģimeni un draudzi, veidot bērna garīgo izaugsmi, iepazīstinot viņus ar Bībeles patiesībām.

Bērnus gaida radoši un draudzīgi skolotāji, kuri caur sarunām, dziesmām, rokdarbiem, spēlēm un citām aktivitātēm bērniem palīdzēs iepazīt Dievu un labi justies Vīlandes lielajā ģimenē.

Svētdienskola notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā. 
Nodarbības bērniem notiek divās vecuma grupās:

  • Jaunākā grupa – no 3 līdz 6 gadiem

  • Vecākā grupa – no 7 līdz 11 gadiem

Svētdienskolas bērni ar priekšnesumiem piedalās svētku dievkalpojumos. Vīlandes draudzes svētdienas skolā strādā radoši, enerģiski, mīlestību izstarojoši skolotāji, kuri atsaukušies Dieva aicinājumam – būt blakus bērniem viņu pirmajos soļos attiecībās ar Dievu!

Vīlandes draudzes svētdienskola
 

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinies ar nozares vadītāju:
Tabita Ašnevica Svētdienskolas un Cerības ielas vadītāja26136273 / sūtīt e-pastu