Sekot un apliecināt Kristu

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
17.08.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-062
Rakstvieta:
Apd 26:15-18

“Bet es jautāju: Kungs, kas tu esi? Kungs sacīja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām; es parādījos tev tādēļ, ka esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Es tevi izrāvu laukā no šīs tautas un no pagāniem, pie kuriem es tevi sūtīšu, lai tu atvērtu viņu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu un ticībā uz mani iemantotu vietu starp svētajiem” - Ap.d. 26:15-18

Iet uz svētrunu arhīvu