#46 Vai tava 'nauda' liek spīdēt Evaņģēlijam?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
22.01.2023.
Sludinātājs:
Kods:
ROM-046
Rakstvieta:
Rm 15:22-33

Tādēļ daudzkārt biju aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un, tā kā jau daudzus gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka, dodoties uz Spāniju, pa ceļam redzēšu arī jūs un jūs mani izvadīsiet tālākā ceļa, kad būšu pie jums vispirms šo ilgošanos pa daļai piepildījis. Bet tagad, kalpodams svētajiem, es dodos uz Jeruzālemi, jo Maķedonijas un Ahajas ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu nabagajiem Jeruzālemes svēto vidū. Tie ir darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem; jo, ja citas tautas ir kļuvušas līdzdalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tām pienākas pakalpot viņiem arī laicīgajās. Un, tad šīs lietas paveicis un šo dāvanu viņiem droši nodevis rokās, es pa ceļam uz Spāniju iegriezīšos pie jums. Es zinu, ka, ierazdamies pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību. Brāļi, es jūs lūdzu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu un Svētā Gara mīlestību: cīnieties man līdzi, lūdzot Dievu par mani, ka es tiktu izglābts no nepakļāvīgajiem, kas ir Jūdejā, un lai mana kalpošana Jeruzālemē būtu svētajiem tīkama. Lai es ar prieku varētu nākt pie jums un pēc Dieva prāta kopā ar jums veldzētos. Miera Dievs ar jums visiem! Āmen! — Romiešiem 15:22-33

Iet uz svētrunu arhīvu