Rīgas baptistu Vīlandes draudze ir vieta, kurā ļaujam Jēzum Kristum celt Savu Baznīcu caur vienkāršu cilvēku rokām. Mūsu pamats ir Dieva Vārds – Bībele, mūsu spēks – Ģimene, mūsu mērķis – Misija.

Tuvākie pasākumi

Apskatīt pilno kalendāru

Jautājumi un atbildes

Kādēļ pastāv tik daudz Bībeles interpretāciju, ja jau ir tikai viens Svētais Gars?

Mūsu ikdiena bildēs #vilandesdraudze