Ziedot

Radot Savu draudzi, Dievs paredzējis, ka tā pati sevi uzturēs. Draudze esi Tu un mēs. Tādēļ bez Tava atbalsta nespējam pastāvēt. Ja Dievs Tev devis priecīgu sirdi dot, nāc un atbalsti draudzi!

Draudzes rekvizīti

Rīgas baptistu Vīlandes draudze
Reģ. Nr.: 90000280045
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV66HABA0551024651476

Paldies!