Draudzes vēsture

Dievnams atklāts 1888.gada 4.septembrī. Bet citi rakstiskie avoti vēsta, ka Dievnams uzcelts 1889.gadā kā Vācu Ciānas draudzes baznīca.

1949.gada 24. jūlijā šajā dievnamā notiek pēdējais baptistu draudzes dievkalpojums. Padomju okupācijas laikā dievnamā notiek 7.dienas adventistu draudzes dievkalpojumi, kā arī šeit atrodas adventistu Baltijas Ūnija.

1993.gada 2.septembrī Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona valde atjauno īpašuma tiesības LBDS uz īpašumu Rīgā, Vīlandes ielā 9. 1995. gada 12.martā notiek Draudzes dibināšanas kopsapulce. Tiek nodibināta draudze un apstiprināts draudzes nosaukums – Rīgas Baptistu Vīlandes draudze, par draudzes mācītāju tiek ievēlēts Almers Ludvigs. 1995.gada 5. februārī pirmo reizi notiek svētdienas skolas nodarbības bērniem. Bērnu svētdienskolā nodarbības notiek divās vecuma grupās, bet pieaugušajiem – trīs vecuma grupās. 1995. gada 14.janvārī pirmais jauniešu ansambļa mēģinājums un 14.februārī – pirmā nodarbība jauniešiem. 1995. gada 5.februārī pirmo reizi Dievkalpojumā dzied topošās draudzes jaunieši.

Kopš 1999. gada draudzes mācītājs ir Ģirts Ašnevics.