Patiesai mīlestībai uz Dievu ir jāsākās ar patiesu prieku par Viņa svētumu. — Jonathan Edwards
Grēks ir Kristus aizstāšana ar kaut ko citu. Glābšana ir Viņa paaugstināšana pāri visam citam. — John Piper
Apņemšanās nedarīt neko, ko man būtu bail darīt savas dzīves pēdējā stundā. — Jonathan Edwards
Tumšie mākoņi atnes ūdeni, kamēr gaišie neatnes neko. — John Bunyan
Nekad nepieļauj kļūdu censties prognozēt to, kā Dievs atbildēs uz Tavu lūgšanu. — Oswald Chambers
Pārliecība par savu Glābšanu ir auglis ticībai Kristum. — Sinclair Ferguson
Kad tu dodies cauri dzīves pārbaudījumam, Dieva suverenitāte ir spilvens, uz kura tu vari nolikt galvu. — Charles H. Spurgeon
Es neesmu tas, kam man vajadzētu būt. Es neesmu tas, kas es vēlos būt. Un tomēr — es neesmu tas, kas es kādreiz biju. Dieva žēlastībā es esmu, kas es esmu. — John Newton
Šis brīdis skaitīsies mūžīgi. — R.C. Sproul
Ja starp tevi un šo pasauli nav redzamas atšķirības, tad vari būt drošs, ka nav arī neredzamas atšķirības. — Charles H. Spurgeon
Dzīvība rada dzīvību. Uguns iededzina citu uguni. Patiesība ir dzīva, un pat, ja tā ir krustā sista, tā celsies augšā. — Viljams Fetlers
Kad grēks ir Tavs slogs, Kristus būs Tavs prieks. — Thomas Watson
Lai nokļūtu debesīs, vajadzīga pazemība.
Debesu griesti ir augsti, bet vārti – zemi.
— Robert Herrick
Grēks ir vairāk nekā akts vai aktu sērija;
tas ir cilvēka meikaps.
— A.W. Pink
Tāpat kā ūdens meklē un piepilda zemāko vietu, tāpat mirklī, kurā Dievs tevi atrod zemu un tukšu, Viņa gods un spēks ietek. — Andrew Murray
Atgriezt vienu grēcinieku no viņa mūžīgās pazušanas ir nesalīdzināmi nozīmīgāk nekā izglābt veselu nāciju no tās īslaicīgā ļaunuma. — John MacArthur
Jēzus nedod receptes, kas parāda ceļu pie Dieva, kā to dara citu reliģiju skolotāji. Viņš Pats ir Ceļš. — Karl Barth
Viņš nav muļķis, kurš dod to, ko nespēj paturēt, lai iegūtu to, ko nespēj pazaudēt. — Jim Elliot
Dievs ir satriecošs. Viņam nav nepieciešams, ka Tu esi satriecošs. Viņš vēlas, ka Tu esi paklausīgs. — Matt Chandler
Kad tu nespēj priecāties sajūtās, notikumos vai apstākļos, priecājies Kungā. — A.B. Simpson
Dievs raksta Evaņģēliju ne tikai Bībelē, bet arī uz kokiem, ziediem, mākoņiem un zvaigznēm. — Martin Luther
Mums vajadzētu dzīvot tā, it kā Jēzus būtu nomiris vakar, augšāmcēlies šorīt un atgriezīsies šo pēcpusdien. — Adrian Rogers
Ne tik daudz lielos talantus Dievs svētī kā līdzību Jēzum. — Charles H. Spurgeon
Ja nebūtu ciešanu, nebūtu atpūtas; ja nebūtu ziemas, nebūtu vasaras. — John Chrysostom
Tu nevari paklausīt Dievam, tavai paklausībai neizlīstot kā svētībai pāri tiem, kuri tev ir apkārt. — Adrian Rogers
Baro savu ticību, un tavas bailes nomirs badā. — Jonathan Edwards
Visur... visur, kur tu satiecies...
ir kāds potenciāls brālis vai māsa Kristū.
— Paul Washer
Atbilde ir "Jēzus."
Kāds ir jautājums?
— Karl Barth
Ir labi būt bērnam dažkārt, tomēr nekad nav labāk kā Ziemassvētkos, kad to varenais Dibinātājs pats bija bērns. — Charles Dickens
Dievā nekas nekad nav izniekots. — Watchman Nee
Patiesība mūsdienās ir tik neskaidra un labi paslēpta, ka, kamēr nemīlēsim patiesību, mēs to nekad neatpazīsim. — Blaise Pascal
Tur nevar būt miera, kur ir šaubas. — D.L. Moody
Tu vienmēr vari dot bez mīlēšanas, bet tu nekad nevari mīlēt bez došanas. — Amy Carmichael
Lētā žēlastība ir Draudzes nāvējošais ienaidnieks.
Mēs šodien cīnāmies par dārgo žēlastību.
— Dietrich Bonhoeffer
Ja vēlies piedzīvot Dievu, ej dari par mācekļiem. — Francis Chan
Kungs, palīdzi man sākt sākt. — George Whitefield
Es ticu kristietībai, tāpat kā es ticu, ka saule ir uzlēkusi: ne tikai tādēļ, ka redzu to, bet tādēļ, ka caur to redzu visu pārējo. — C.S. Lewis
Viens grēks, neatlīdzināts, ir tikpat spējīgs pazudināt dvēseli kā viena sūce nogremdēt kuģi. — Olaudah Equiano
Mēs ne vienmēr varam izsekot Dieva rokai, bet mēs vienmēr varam uzticēties Dieva sirdij. — Charles H. Spurgeon
Viens no Facebook un Twitter lielākajiem pielietojumiem būs, lai Pēdējā Dienā pierādītu, ka lūgšanu trūkums neradās laika trūkuma dēļ. — John Piper
Ak, cik šaurs ir tas ceļš, kas ved uz dzīvību! — William Tiptaft
Dieva darbam,
veiktam pēc Dieva prāta,
nekad neaptrūksies Dieva resursu.
— Hudson Taylor
Doktrināla sludināšana noteikti garlaikos liekuļus; taču tikai doktrināla sludināšana ir tā, kas izglābs Kristus avis. — J.I. Packer
Bībele ir pārdabiska grāmata
un var tikt izprasta tikai ar pārdabisku palīdzību.
— A.W. Tozer
Mums ir tiesības ticēt visam, kam vien vēlāmies,
bet ne viss, kam ticam, ir patiesība.
— Ravi Zacharias
Tikai to ir vērts turēt īpašumā, ko varu turēt mūžīgi.
Tikai tam ir vērts pieķerties, ko nāve nevar izraut no manas rokas.
— Charles H. Spurgeon
Nevis tas ir nabags, kuram nav daudz,
bet tas, kurš alkst pēc daudz.
— Thomas Fuller
Lielākās skumjas un smagumu, ko vari uzkraut Tēvam,
lielākā nelaipnība, kuru vari izrādīt Viņam,
ir neticēt, ka Viņš tevi mīl.
— John Owen
Cilvēks ar Dievu vienmēr ir vairākumā. — John Knox
Būt pārliecinātam par savu glābšanu
nav augstprātīga uzpūtība.
Tā ir ticība. Tā ir pieķeršanās.
Tas nav pieņēmums. Tas ir Dieva apsolījums.
— Augustine
Mums ir jāpadara neredzamā Valstība
redzama mūsu vidū.
— John Calvin
Apņemšanās numur viens: es dzīvošu Dievam.
Apņemšanās numur divi: ja neviens cits to nedarīs, es darīšu.
— Jonathan Edwards
Šī, lūk, ir jaunpiedzimšana -
pieņemt savu nāves spriedumu,
un tad - Dieva attaisnošanu.
— Julius Schnewin
Grēks un Dieva bērns ir nesavienojami.
Viņi reizēm mēdz tikties;
dzīvot kopā harmonijā viņi nespēj.
— John Stott
Ja vien mēs vairāk lūkotos uz Viņu,
mēs ātrāk aizmirstu sevi.
— Martyn Lloyd-Jones
Viņi mūsu Kungam iedeva ērkšķu vainagu,
kādēļ mēs ceram saņemt rožu vainagu?
— Martin Luther
Es esmu Dievam devis neskaitāmus iemeslus mani nemīlēt. Neviens nav bijis pietiekami spēcīgs, lai izmainītu Viņu. — Paul Washer
Tev jātur visi zemes dārgumi ārpus savas sirds,
un jāļauj Kristum būt Tavam dārgumam,
un jādod Viņam sava sirds.
— Charles H. Spurgeon
Bībele tevi atturēs no grēka,
vai arī grēks tevi atturēs no Bībeles.
— John Bunyan
Dievs nemeklē zelta traukus
un neprasa pēc sudraba traukiem,
bet Viņam ir vajadzīgi tīri trauki.
— Dwight L. Moody
Jēzus Kristus neatnāca uz šo pasauli, lai sliktus cilvēkus padarītu labus; Viņš atnāca uz šo pasauli, lai mirušus cilvēkus padarītu dzīvus. — Lee Strobel
Dievs mūs mīl tādus, kādi esam,
bet pārāk daudz, lai atstātu mūs tādus, kādi esam.
— Leighton Ford
Jo dziļāka tava izpratne par Dievu,
jo augstāka tava slava Viņam.
— John MacArthur
Grēka balss ir skaļa,
bet piedošanas balss ir skaļāka.
— Dwight L. Moody
Izturība nav viens garš skrējiens;
tā ir daudzi īsi skrējieni, viens pēc otra.
— Charles H. Spurgeon
Mēs runājam par Kristus otro atnākšanu;
puse pasaules nav dzirdējusi par pirmo.
— Oswald Smith
Tāpat kā zivis, kas dzīvo sāļā ūdenī un saglabā savu gaļu saldu, kristiešiem jāsaglabā sava vēsts tīra no pasaules ietekmes. — Richard Wurmbrand
Tiklīdz cilvēks ir atradis Kristu,
viņš sāk atrast citus.
— Charles H. Spurgeon
Veselība ir laba lieta,
bet slimība ir daudz labāka,
ja tā mūs aizved pie Dieva.
— J.C. Ryle
Lūgšana nav veids, ar kuru cenšos kontrolēt Dievu;
tā ir veids kā nolikt sevi stāvoklī, kurā Dievs var kontrolēt mani.
— Charles L. Allen
Mums teikts, lai liekam spīdēt savai gaismai, un ja to darām, mums nevienam nebūs jāsaka, ka tā spīd. Bākas nešauj lielgabalus, lai pievērstu uzmanību savai gaismai - tās vienkārši spīd. — Dwight L. Moody