Kam mēs ticam

Mūsu draudze ir vieta, kurā ļaujam Jēzum Kristum celt Savu Baznīcu caur vienkāršu cilvēku rokām. Dieva Vārds ir Viņa būvprojekts, tādēļ arī pamats mūsu ticībai. 

PIEAUGŠANA

Attīstība, izaugsme, īpatsvara pieaugsme, IKP, progress… Ir tik daudz vārdi, kas ir norāde uz izaugsmi. Vārdi, kurus dzirdam tik daudz un bieži, īpaši 21.gs. Ikviena valsts, ikviens uzņēmums vēlās izaugsmi un attīstību. Iespējams arī kāda gimene vēlās pieaugumu, to domājot par bērniem. Bet šobrīd ir laiks, kad rādītāji tik daudzās nozarēs rāda pretējo izaugsmei. Taču domājot par vitāli svarīgako, t.i. mūsu dvēseles stāvokli attiecībā pret Dievu un vispār garīgo jautājumu, tad arī šai ziņā mums īpaši jādomā par attīstību jeb pieaugšanu. Lasīt tālāk

 

PIELŪGSME

Patiesību par pielūgsmi mums atklāj Jēzus Kristus. Lasot Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu, mums ir iespēja ieraudzīt to, ko Jēzus atklāj samariešu sievietei un arī mums par pielūgsmi par tik ļoti ekstremāli svarīgo lietu gan tā laika kultūrā, gan mūsdienu kultūrai. Nedz Gerizima kalns, kur samarieši pielūdza Dievu, nedz Jeruzālemes templis – šīs vairs nav vienīgās vietas, kur Dievs ir pielūdzams. Jēzus samarietei atklāj, ka turpmāk Dievu pielūgs garā un patiesībā. Vairs nav svēto vietu. Tas templis, kur Dievs vēlas mājot, ir mūsu sirdīs. Dievs vēlās mājot mūsu sirdīs. Lasīt tālāk

 

KALPOŠANA

Dievs vēlas, lai katrs kristietis kalpotu, atbilstoši tām dāvanām, ko Viņš mūsos ir ielicis. Kalpot Dievam un kalpot saviem līdzilvēkiem – tas ir Dieva plāns , un tāpēc svarīgs ir jautājums, kā tu lieto tās dāvanas un spējas, ko Dievs tev ir devis? Lasīt tālāk

 

SADRAUDZĪBA

Sadraudzība Bībeles izpratnē nozīmē, ka mēs kā Dieva bērni esam vienoti Viņa ģimenē. Tas protams nenotiek tā viegli un pats no sevis. Bet Dievs ir paredzējis, ka mēs ikviens esam daļa no Viņa ģimenes, kur katrs ģimenes loceklis ir gatavs pazemībā ņemt un mīlestībā dot. Tas nozīmē, ka sadraudzība ir kas vairāk kā tikai parunāšana, vai kopīgas pusdienas, vai kopīga atrašanās dievkalpojumā. Sadraudzība nozīmē, ka es esmu daļa no kopības – draudzes. Lasīt tālāk

 

EVAŅĢELIZĀCIJA

Vārds evaņģēlizācija izklausās dikti sarežģīts un liels. Ko tad tas īsti nozīmē? Vai evaņģelizācija ir apvārdošana, kad mēs zinām pareizos teikumus un formulas, kas liek cilvekiem kļūt par kristiešiem? Vai varbūt evaņģelizācija ir pierunāšana, kad mēs izlūdzamies cilvekiem nākt uz draudzi, jo mums tur ir vientuļi un grūti? Vai arī tas ir bizness: “Ja tu atnāksi uz baznīcu, dabūsi bezmaksas pusdienas. Ja tu pieņemsi Kristu, tava dzīvība būs apdrošināta?” Lasīt tālāk