Alfa Draugu dievkalpojums

Svētdiena, 13.septembris 2015, plkst 11:00

 

"Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka:"Seko Man!" Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam:"Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu." Nātānaēls viņam sacīja:"Vai no Nacaretes var nākt kas labs?" Filips viņam atbild:"Nāc un redzi!" Jēzus redzēja Nātānaēlu nākam un saka par viņu:"Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības!" Nātānaēls sacīja Viņam:"Kā Tu mani pazīsti?" Jēzus atbildēja viņam:"Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, Es tevi redzēju." Nātānaēls atbildēja Viņam:"Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla Ķēniņš!" Jēzus viņam atbildēja:"Tu tici tāpēc, ka Es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi Es jums saku:jūs redzēsit debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz Cilvēka Dēlu." — Jņ.1:43-51

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsSvētrunu sērija: Bez sērijasTēma: Pareizā vieta, kur meklēt!Rakstvieta: Jņ 1:43-51
Iet uz pilno kalendāru