Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 2.aprīlis 2017, plkst 11.00

"Uzklausait Mani, Jēkaba nams un visi Israēla nama pāri palikušie, jūs, kas no jūsu mātes miesām Man bijuši uzkrauti un kas, no jūsu mātes klēpja sākot, esat bijuši Manis nesti! Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu." — Jes 46:3-4

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Markus RožkalnsTēma: No mātes miesām līdz sirmumamRakstvieta: Jes 46:3-4
Iet uz pilno kalendāru