Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 16.septembris 2018, plkst 11.00

Kas jūs uzņem, tas uzņem Mani, un, kas Mani uzņem, tas uzņem To, kas Mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu, un, kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu. Un, kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs. — Mt 10:40-42

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Markus RožkalnsTēma: Trīs algas
Iet uz pilno kalendāru