Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 14.oktobris 2018, plkst 11.00

Tad Jēzus norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriezušās no grēkiem: “Vai! tev, Horazīna! Vai! tev, Bētsaīda! Ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau, maisus apvilkuši un pelnos sēdot, būtu grēkus nožēlojuši. Tiešām es jums saku: Tīrai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernauma, – vai tu tiksi paaugstināta līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi ellē. Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notika tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es jums saku: Sodomas zemei tiesas dienā būs vieglāk nekā tev.” — Mt 11:20-24

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Markus RožkalnsTēma: Muļķības bērni
Iet uz pilno kalendāru