Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 17.marts 2019, plkst 11.00

Kad Jēzus šīs līdzības bija pateicis, viņš devās projām no turienes. Atnācis savā tēvu zemē, viņš vietējos ļaudis mācīja viņu sinagogā, tā ka tie brīnījās: “No kurienes viņā tāda gudrība un tādi spēki? Vai tad viņš nav namdara dēls? Vai viņa māte nav Marija un brāļi – Jēkabs, Jāzeps, Sīmanis un Jūda? Un vai visas viņa māsas nav pie mums? No kurienes tad viņam tas viss?” Un tā tie apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja: “Pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē un savā namā.” Un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. — Mt 13:53-58

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsTēma: Apgrēkoties pret savējiem (Mt 13:53-58)
Iet uz pilno kalendāru