Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 17.marts 2019, plkst 11:00

Kad Jēzus šīs līdzības bija pateicis, viņš devās projām no turienes. Atnācis savā tēvu zemē, viņš vietējos ļaudis mācīja viņu sinagogā, tā ka tie brīnījās: “No kurienes viņā tāda gudrība un tādi spēki? Vai tad viņš nav namdara dēls? Vai viņa māte nav Marija un brāļi – Jēkabs, Jāzeps, Sīmanis un Jūda? Un vai visas viņa māsas nav pie mums? No kurienes tad viņam tas viss?” Un tā tie apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja: “Pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē un savā namā.” Un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. — Mt 13:53-58

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsTēma: Apgrēkoties pret savējiem (Mt 13:53-58)
Iet uz pilno kalendāru