Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 4.augusts 2019, plkst 11.00

"Un, redzi, kāds jauneklis, pienācis klāt, jautāja: “Skolotāj, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība?” Jēzus tam atbildēja: “Ko tu man jautā par to, kas labs? Viens vienīgais ir labs! Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušļus.” Tas jautāja: “Kurus?” Viņš atbildēja: “Nenogalini; nepārkāp laulību; nezodz; nedod nepatiesu liecību; godā savu tēvu un māti un mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” Jauneklis viņam sacīja: “To visu es esmu pildījis, kā man vēl pietrūkst?” Jēzus tam sacīja: “Ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder, un izdāvā nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un nāc, seko man.” Bet jauneklis, šos vārdus dzirdēdams, aizgāja bēdīgs, jo tam piederēja lieli īpašumi." — Mt 19:16-22

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds LoginsTēma: Bagātais jauneklis
Iet uz pilno kalendāru