Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 13.oktobris 2019, plkst 11.00

Un Jēzus jautāja farizejiem, kas bija sapulcējušies: “Ko jūs domājat par Kristu, kā dēls viņš ir?” Tie viņam atbildēja: “Dāvida.” Viņš tiem jautāja: “Kā tad Dāvids viņu Garā sauc par Kungu, sacīdams: Kungs sacīja manam Kungam:
sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. – Ja Dāvids sauc viņu par Kungu, kā tad viņš var būt tā dēls?” Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās kopš šīs dienas viņam ko jautāt. — Mateja evaņģēlijs 22:41-46

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Markus RožkalnsTēma: Kā dēls ir Kristus?
Iet uz pilno kalendāru