Svētdienas dievkalpojums +pusaudžu tikšanās

Svētdiena, 20.oktobris 2019, plkst 11.00

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” — Mateja evaņģēlijs 28:18-20

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Ģirts AšnevicsTēma: Sekot, kam visa vara
Iet uz pilno kalendāru