Svētdienas dievkalpojums

Svētdiena, 10.novembris 2019, plkst 11.00

Kad viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja: “Saki mums, kad tas notiks, un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme?” Jēzus tiem atbildēja: “Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es esmu Kristus, – un tie pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos: jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, būs bads un dažviet zemestrīces; bet tas viss būs tikai dzemdību sāpju sākums. Tad tie jūs nodos, lai mocītu un nonāvētu, un jūs būsiet visās tautās ienīsti mana vārda dēļ. Tad daudzi kritīs apgrēcībā un viens otru nodos un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies un daudzus pievils, un, tādēļ ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atdzisīs. Bet, kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis Valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. — Mateja evaņģēlijs 24:3-14

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Ģirts Ašnevics
Iet uz pilno kalendāru