Svētdienas dievkalpojums +pusaudžu tikšanās

Svētdiena, 15.decembris 2019, plkst 11.00

Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem izdalīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi es jums saku: viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet, ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt, – un sāks sist savus līdzbiedrus, un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu griešana. — Mateja evaņģēlijs 24:45-51

Adrese: Vīlandes iela 9, RīgaSludina: Raimonds Logins
Iet uz pilno kalendāru