Kas mēs esam

Mēs esam, lai palīdzētu cilvēkiem iepazīt Jēzu Kristu, iedrošinātu viņus dzīvot saskaņā ar Dieva nodomu un mudinātu viņus stāstīt par Kristu citiem.

IEPAZĪT

Mēs ticam, ka nevis mūsu labo darbu saraksts, bet gan attiecības ar Kristu ir kristietības pamats. Tāpēc kā draudze vēlamies iepazīt Jēzu Kristu un veidot ar Viņu ilgstošas personiskas attiecības.

DZĪVOT

Mēs ticam, ka cilvēka dzīves veids atspoguļo viņa sirds pārliecību. Tāpēc kā draudze vēlamies dzīvot sava aicinājuma cienīgi saskaņā ar to, kam ticam, arī ikdienas dzīvē, ne tikai draudzes dievkalpojumā.

STĀSTĪT

Mēs ticam, ka Kristus lielā pavēle iet un darīt par mācekļiem visas tautas, attiecas uz katru kristieti. Tāpēc kā draudze vēlamies pastāstīt par Dieva lielo mīlestību un iepazīstināt ar Kristu pēc iespējas vairāk cilvēku.

KOPĀ

Mēs ticam, ka viena pagale nedeg. Tāpēc kā draudze vēlamies šo ticības ceļu iet kopā, iedrošinot, lūdzot un rūpējoties viens par otru.

Mūsu draudzes nozaru vadītāji:

Ģirts Ašnevics Draudzes mācītājs29147736 / sūtīt e-pastu
Edgars Krūmiņš Draudzes priekšnieks20388388 / sūtīt e-pastu
Raimonds Logins Sludinātājs26419593 / sūtīt e-pastu
Markus Rožkalns Sludinātājs29152835 / sūtīt e-pastu
Anda Turlute Mūzikas kalpošanas vadītāja & kasiere29831496 / sūtīt e-pastu
Kristaps Meiers Draudzes sekretārs29585889‬ / sūtīt e-pastu
Agate Ozoliņa Svētdienas skolas vadītāja26401350‬ / sūtīt e-pastu
Lelde Keice Pusaudžu kalpošanu vadītāja27451508 / sūtīt e-pastu
Ingūna Raudiņa Jauniešu kalpošanas vadītāja29360735 / sūtīt e-pastu
Inta Ašnevica Bēbīšu skolas vadītāja26141640 / sūtīt e-pastu
Rufs Šmits Diakons27006957‬ / sūtīt e-pastu
Mārtiņš Ābols Diakons
Toms Ašnevics Tehniskais koordinators29396181 / sūtīt e-pastu
Tabita Ašnevica Kalpošanas "Cerības iela" vadītāja26136273 / sūtīt e-pastu