Kas mēs esam

Mēs esam, lai palīdzētu cilvēkiem iepazīt Jēzu Kristu, iedrošinātu viņus dzīvot saskaņā ar Dieva nodomu un mudinātu viņus stāstīt par Kristu citiem.

IEPAZĪT

Mēs ticam, ka nevis mūsu labo darbu saraksts, bet gan attiecības ar Kristu ir kristietības pamats. Tāpēc kā draudze vēlamies iepazīt Jēzu Kristu un veidot ar Viņu ilgstošas personiskas attiecības.

DZĪVOT

Mēs ticam, ka cilvēka dzīves veids atspoguļo viņa sirds pārliecību. Tāpēc kā draudze vēlamies dzīvot sava aicinājuma cienīgi saskaņā ar to, kam ticam, arī ikdienas dzīvē, ne tikai draudzes dievkalpojumā.

STĀSTĪT

Mēs ticam, ka Kristus lielā pavēle iet un darīt par mācekļiem visas tautas, attiecas uz katru kristieti. Tāpēc kā draudze vēlamies pastāstīt par Dieva lielo mīlestību un iepazīstināt ar Kristu pēc iespējas vairāk cilvēku.

KOPĀ

Mēs ticam, ka viena pagale nedeg. Tāpēc kā draudze vēlamies šo ticības ceļu iet kopā, iedrošinot, lūdzot un rūpējoties viens par otru.

Mūsu draudzes nozaru vadītāji:

Ģirts Ašnevics Draudzes mācītājs29147736 / sūtīt e-pastu
Edgars Krūmiņš Draudzes priekšnieks20388388 / sūtīt e-pastu
Toms Grīnbergs Jauniešu vadītājs un draudzes sekretārs22023288 / sūtīt e-pastu
Anda Turlute Pielūgsmes kalpošanas vadītāja un kasiere29831496 / sūtīt e-pastu
Tabita Ašnevica Svētdienskolas un Cerības ielas vadītāja26136273 / sūtīt e-pastu
Lelde Keice Pusaudžu un jauniešu kalpošanu vadītāja27451508 / sūtīt e-pastu
Inta Ašnevica Bēbīšu skolas vadītāja26141640 / sūtīt e-pastu
Toms Ašnevics Jauniešu vadītājs un tehniskais koordinators29396181 / sūtīt e-pastu
Ansis Vegners Diakons un video operators27573159 / sūtīt e-pastu
Raimonds Logins Diakons26419593 / sūtīt e-pastu
Rufs Šmits Diakons27006957‬ / sūtīt e-pastu
Markus Rožkalns Diakons29152835 / sūtīt e-pastu