#10 Trešā reakcija pret Jēzu – noraidījums

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
22.09.2015.
Sērija:
Kods:
JZV-010
Rakstvieta:
Mt 9:32-38

“Kad tie gāja ārā, pie Jēzus atveda kādu mēmu un dēmona apsēstu vīru. Un, kad dēmons bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: “Nekas tamlīdzīgs Israēlā vēl nekad nav redzēts!” Bet farizeji runāja: “Viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieka palīdzību.” Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. Un, redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz, tādēļ lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.” — Mt 9:32-38

Iet uz materiālu arhīvu