#9 Jēzus vara pār tumsu

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
15.09.2015.
Sērija:
Kods:
JZV-009
Rakstvieta:
Mt 9:27-31

"Kad Jēzus devās projām, viņam sekoja divi aklie, skaļi saukdami: “Dāvida dēls, apžēlojies par mums!” Kad viņš iegāja namā, aklie pienāca pie viņa, un Jēzus viņiem jautāja: “Vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt?” Tie viņam sacīja: “Jā, Kungs!” Viņš pieskārās viņu acīm, sacīdams: “Lai jums notiek pēc jūsu ticības,” un viņu acis atvērās. Tad Jēzus tos stingri nobrīdināja: “Pielūkojiet, lai neviens to neuzzinātu!” Bet tie aizgājuši daudzināja viņu visā apvidū." — Mt 9:27-31

Iet uz materiālu arhīvu