#18 Vai ar Žēlastību pietiek?

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
25.04.2021.
Kods:
ROM-003
Rakstvieta:
Rm 5:15-21

Bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu: jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir miruši, bet cik gan vairāk Dieva žēlastība un viena Cilvēka – Jēzus Kristus – dāvana žēlastībā pārpārēm ir nākusi pār daudziem. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrēkošanās dēļ; lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena apgrēkošanās dēļ, taču žēlastības devums attaisnošanai ir nācis daudzu pārkāpumu dēļ. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu Cilvēku Jēzu Kristu žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmuši, valdīs dzīvībā. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana, tāpat caur viena Cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas ved dzīvībā. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur viena paklausību daudzi tiks darīti taisni. Bet bauslība ir nākusi klāt, tā ka pārkāpums vairojas; bet, kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojas žēlastība, lai, tāpat kā grēks ir valdījis uz nāvi, arī žēlastība valdītu caur taisnību uz mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. — Romiešiem 5:15-21

Iet uz materiālu arhīvu