Kad tu nespēj priecāties sajūtās, notikumos vai apstākļos, priecājies Kungā. — A.B. Simpson