Tāpat kā ūdens meklē un piepilda zemāko vietu, tāpat mirklī, kurā Dievs tevi atrod zemu un tukšu, Viņa gods un spēks ietek. — Andrew Murray