Būt pārliecinātam par savu glābšanu
nav augstprātīga uzpūtība.
Tā ir ticība. Tā ir pieķeršanās.
Tas nav pieņēmums. Tas ir Dieva apsolījums.
— Augustine