Bībele ir pārdabiska grāmata
un var tikt izprasta tikai ar pārdabisku palīdzību.
— A.W. Tozer