Lētā žēlastība ir Draudzes nāvējošais ienaidnieks.
Mēs šodien cīnāmies par dārgo žēlastību.
— Dietrich Bonhoeffer