Dievs nemeklē zelta traukus
un neprasa pēc sudraba traukiem,
bet Viņam ir vajadzīgi tīri trauki.
— Dwight L. Moody