Grēka balss ir skaļa,
bet piedošanas balss ir skaļāka.
— Dwight L. Moody