Ja vēlies piedzīvot Dievu, ej dari par mācekļiem. — Francis Chan