Bībele tevi atturēs no grēka,
vai arī grēks tevi atturēs no Bībeles.
— John Bunyan