Mums ir jāpadara neredzamā Valstība
redzama mūsu vidū.
— John Calvin