Ja nebūtu ciešanu, nebūtu atpūtas; ja nebūtu ziemas, nebūtu vasaras. — John Chrysostom