Cilvēks ar Dievu vienmēr ir vairākumā. — John Knox