Grēks un Dieva bērns ir nesavienojami.
Viņi reizēm mēdz tikties;
dzīvot kopā harmonijā viņi nespēj.
— John Stott