Apņemšanās numur viens: es dzīvošu Dievam.
Apņemšanās numur divi: ja neviens cits to nedarīs, es darīšu.
— Jonathan Edwards