Viņi mūsu Kungam iedeva ērkšķu vainagu,
kādēļ mēs ceram saņemt rožu vainagu?
— Martin Luther