Dievs raksta Evaņģēliju ne tikai Bībelē, bet arī uz kokiem, ziediem, mākoņiem un zvaigznēm. — Martin Luther