Mēs runājam par Kristus otro atnākšanu;
puse pasaules nav dzirdējusi par pirmo.
— Oswald Smith