Visur... visur, kur tu satiecies...
ir kāds potenciāls brālis vai māsa Kristū.
— Paul Washer