Tāpat kā zivis, kas dzīvo sāļā ūdenī un saglabā savu gaļu saldu, kristiešiem jāsaglabā sava vēsts tīra no pasaules ietekmes. — Richard Wurmbrand