Nevis tas ir nabags, kuram nav daudz,
bet tas, kurš alkst pēc daudz.
— Thomas Fuller