Dzīvība rada dzīvību. Uguns iededzina citu uguni. Patiesība ir dzīva, un pat, ja tā ir krustā sista, tā celsies augšā. — Viljams Fetlers