#2 Turies vienotībā

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
13.09.2020.
Sludinātājs:
Kods:
160-002
Rakstvieta:
Flp 2:1-4

Kur vien ir kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība Garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās; neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu. — Filipiešiem 2:1-4

Iet uz svētrunu arhīvu