12 nekvalificēti vīri

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
12.07.2015.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-071
Rakstvieta:
Mt 10:1-4

"Jēzus, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, deva viņiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt no visām slimībām un kaitēm. Bet divpadsmit apustuļu vārdi ir šādi: vispirms – Sīmanis, saukts Pēteris, un viņa brālis Andrejs; tad Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs, kanaānietis Sīmanis un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva." — Mt 10:1-4

Iet uz svētrunu arhīvu