Ar Kristu augšāmcēlušies

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
04.04.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-224
Rakstvieta:
Kol 3:1-4

Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus – jūsu dzīvība – parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. – Kolosiešiem 3:1-4

Iet uz svētrunu arhīvu