Atjaunot sava tēva akas

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.08.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-253
Rakstvieta:
1Mz 26:12-15

Un Īzāks sēja tanī zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo Tas Kungs viņu bija svētījis. Tā šis vīrs kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts. Viņam piederēja sīklopu ganāmpulki un liellopu ganāmpulki un liels pulks kalpu, tā ka filistieši to apskauda. Visas akas, kādas bija izrakuši viņa tēva kalpi viņa tēva Ābrahāma laikā, filistieši aizraka un aizbēra ar zemi. — 1 Mozus 26:12-15

Iet uz svētrunu arhīvu